1V-LSD Kopen | Pellets 225ug 

De zuiverheid van de 1V-LSD die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

1V-LSD KOPEN | PELLETS | 225ug
5stuks / 10stuks / 25stuks  / 1V-LSD Pellets | 225ug

1v-lsd kopen | Pellets kopen ? Deze producten zijn enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Lyserginezuur analogen op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 1v-LSD tot 2 jaar duren.

CAS nr: N.v.t
Formule: C25H33N3O2
Molmassa: 407.56 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99.1%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Aanbieding!

1V-LSD kopen | 10 Pellets | 225 ug

Oorspronkelijke prijs was: €90,00.Huidige prijs is: €85,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

1V-LSD “You’ll love it”

CAS nr: N.v.t
Formule: C25H33N3O2
Molmassa: 407.56 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99.1%

Synoniemen:
(6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-propanoyl-4,,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
1V-LSD

Gevarenaanduidingen:
1V-LSD kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
1V-LSD kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 1V-LSD MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 1V-LSD MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 1p-lsd vermijden.
NA INADEMING VAN 1V-LSD: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Geef een reactie