2C-B-FLY Kopen | Pellets

De zuiverheid van de 2C-B-FLY die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

2C-B-FLY kopen? Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze pellets op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2C-B-FLY tot 2 jaar duren.

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it

Synoniemen:
8-bromo-2,3,6,7-tetrahydro-benzo[1,2-b:4,5-b’]difuran-4-ethanamine, monohydrochloride

Gevarenaanduidingen:
2C-B-FLY, kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2C-B-FLY, kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken 😉
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2C-B-FLY MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2C-B-FLY MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 2c-c vermijden.
NA INADEMING VAN 2C-B-FLY: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.