2C-E Kopen | Pellets | 10mg

De zuiverheid van de 2C-E die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2C-E kopen | Pellets, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 2C-B analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical tot 2 jaar duren.

CAS Nr: 923013-67-6
UIPAC: 2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine monohydrochloride
EG/EC: N/A
Formule: C12H19NO2 • HCL
Molmassa: 245,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
2,5-dimethoxy-4-ethylfenethylamine, monohydrochloride
2CE
2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine
1-(2,5-Dimethoxy-4-ethylphenyl)-2-aminoethane
2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

Gevarenaanduidingen:
2C-E kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2C-E kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2CE MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2CE MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 2C-E vermijden.
NA INADEMING VAN 2CE: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Liever 2C-E Blotters of toch Poeder kopen?