3.4-DMMC KOPEN | PELLETS | 40mg

De zuiverheid van de 3.4-DMMC die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

3.4-DMMC KOPEN | PELLETS | 40mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 4MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3.4-DMMC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 1081772-06-6
IUPAC: 1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C12H17NO • HCL
Molmassa: 227.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone, monohydrochloride
3.4-Dimethylmethcathinone
3.4-DMMC

Gevarenaanduidingen:
3.4-DMMC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3.4-DMMC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3.4-DMMC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3.4-DMMC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3-MMC vermijden.
NA INADEMING VAN 3.4-DMMC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Geef een reactie