4-FMA kopen | Pellets | 60mg

De zuiverheid van de 4-FMA Pellets die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

4-FMA kopen | Pellets | 60mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 4FA / 4FMP alternatief Pellets op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4FMA kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

10 Pellets / 50 Pellets / 100 Pellets

Aanbieding!

4-FMA kopen | 10 Pellets | 60mg

10,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4FMA / 4F-METHAMPHETAMINE Pellets kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 52063-62-4
Formule: C10H14FN • HCL
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

4-FMA kopen | 50 Pellets | 60mg

45,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4FMA / 4F-METHAMPHETAMINE Pellets kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 52063-62-4
Formule: C10H14FN • HCL
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

CAS Nr: 52063-62-4
UIPAC: 1-(4-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine
EG/EC: Nvt
Formule: C10H14FN • HCL
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
4-fluor-N-a-dimethylbenzeenethanamine, monohydrochloride
4FMA
4-Fluoromethamphetamine
1-(4-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine

Gevarenaanduidingen:
4-FMA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-FMA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-FMA MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-FMA MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4-FMA vermijden.
NA INADEMING VAN 4-FMA: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.