4-FMPH Kopen | Pellets | 30mg,

De zuiverheid van de 4-FMPH / 4F-RETALIN Pellets die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

4-FMPH kopen | Pellets | 30mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze methylfenidaat analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4F-MPH kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Aanbieding!

4-FMPH Kopen | 10 Pellets | 30mg

Oorspronkelijke prijs was: €30,00.Huidige prijs is: €25,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-FMPH / 4F-RITALIN Pellets Kopen 

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

4-FMPH Kopen | 30 Pellets | 30mg

Oorspronkelijke prijs was: €70,00.Huidige prijs is: €60,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-FMPH Pellets Kopen 

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

4-FMPH Kopen | 5 Pellets | 30mg

Oorspronkelijke prijs was: €17,50.Huidige prijs is: €15,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-FMPH Pellets Kopen 

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Synoniemen:
4FMPH / 4F-RETALIN
4-Fluoromethylphenidate
4F-MPH
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
4-FMPH

CAS nummer: 1354631-33-6
UIPAC: Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
EG/EC: N.V.T
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Gevarenaanduidingen:
4-FMPH kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-FMPH kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-FMPH MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-FMPH MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4-FMPH vermijden.
NA INADEMING VAN 4-FMPH: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.