4-HO-MIPT Kopen | Pellets | 20 mg

De zuiverheid van de 4-HO-MIPT die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

5stuks / 10stuks / 25stuks – 4-HO-MIPT Pellets | 20mg

Waarom zou je pellets kopen? RCN verkoopt pellets als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, betreffende verbindingen met een zeer hoge potentie, op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de pellet en doe je research. Wij verkopen uitsluitend research chemicals met een zuiverheid van 98% of hoger.

Aanbieding!

4-HO-MIPT Kopen | 5 Pellets | 20mg

Oorspronkelijke prijs was: €25,00.Huidige prijs is: €20,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-HO-MIPT Pellets kopen

CAS Nr: 77872-43-6
Formule: C14H20N2O
Molmassa: 232.32 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

4-ho-mipt | Pellets | 20mg, Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Research Chemical op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 4-HO-MIPT tot 2 jaar duren.

CAS Nr: 77872-43-6
Formule: C14H20N2O
Molmassa: 232.32 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
3-(2-[Isopropyl(methyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-ol
4-HO MIPT

Gevarenaanduidingen:
4-HO-MIPT kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-HO-MIPT kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-HO-MIPT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-HO-MIPT MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4ho-met vermijden.
NA INADEMING VAN 4-HO-MIPT: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Geef een reactie