6-APB | DESOXY-MDA KOPEN | PELLETS

De zuiverheid van de 6-APB | DESOXY-MDA die wij verkopen is minimaal 90% of hoger!

6-APB | Desoxy-MDA [Salmiakjes], Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze MDA analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 6APB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 286834-84-2
UIPAC: 1-(Benzofuran-6-yl)propan-2-amin
EG/EC: N.V.T
Formule: C11H13NO • succinate
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥90%

Aanbieding!

DESOXY-MDA Kopen | 5 Pellets | 80mg 6APB

Oorspronkelijke prijs was: €30,00.Huidige prijs is: €25,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

6-APB Pellets  “Salmiakjes, You’ll love it”

CAS Nr: 286834-84-2
Formule: C11H13NO • SUCCINATE
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥90%

Aanbieding!

DESOXY-MDA Kopen | 10 Pellets | 80mg 6APB

Oorspronkelijke prijs was: €55,00.Huidige prijs is: €45,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

6-APB Pellets  “Salmiakjes, You’ll love it”

CAS Nr: 286834-84-2
Formule: C11H13NO • SUCCINATE
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥90%

Aanbieding!

DESOXY-MDA Kopen | 30 Pellets | 80mg 6APB

Oorspronkelijke prijs was: €150,00.Huidige prijs is: €125,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

6-APB Pellets  “Salmiakjes, You’ll love it”

CAS Nr: 286834-84-2
Formule: C11H13NO • SUCCINATE
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥90%

Aanbieding!

DESOXY-MDA Kopen | 50 Pellets | 80mg 6APB

Oorspronkelijke prijs was: €225,00.Huidige prijs is: €195,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

6-APB Pellets  “Salmiakjes, You’ll love it”

CAS Nr: 286834-84-2
Formule: C11H13NO • SUCCINATE
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥90%

Synoniemen:
a-methyl-6-benzofuranethanamine, monohydrochloride
6-(2-aminopropyl) benzofuran
Benzo Fury
1-(Benzofuran-6-yl)propan-2-amine

Gevarenaanduidingen:
6-APB kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
6-APB kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 6-APB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 6-APB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 6-APB vermijden.
NA INADEMING VAN 6-APB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.