AMT Kopen | Pellets | 25mg

De zuiverheid van de AMT die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

5 pellets / 10 pellets / 30 pellets – AMT kopen | Pellets | 25mg

AMT Pellets | 25mg,  Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze pellets op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical tot 2 jaar duren.

AMT KOPEN | PELLETS, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 4MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3-MMC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 879-36-7
IUPAC: α-methyl-1H-indole-3-ethanamine, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C11H14N2 • HCL
Molmassa: 210.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
α-methyl-1H-indole-3-ethanamine, monohydrochloride

AMT

Gevarenaanduidingen:
AMT kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
AMT kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN AMT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN AMT MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3-MMC vermijden.
NA INADEMING VAN AMT: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.