IDRA-21 Kopen | Pellets

De zuiverheid van de IDRA-21 Pellets die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

10stuks / 25stuks / 50stuks

IDRA-21 Kopen | Pellets, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Nootropics op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 22503-72-6
UIPAC: 7-chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4- benzothiadiazine 1,1-dioxide
EG/EC: N.V.T
Formule: C8H9ClN2O2S
Molmassa: 232,69 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

IDRA-21 kopen | 10 Pellets

Oorspronkelijke prijs was: €10,00.Huidige prijs is: €7,50.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

IDRA-21 Kopen | Pellets “you’ll love it”

CAS nr: 22503-72-6
formule: C8H9ClN2O2S
Molmassa: 232,69 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

IDRA-21 kopen | 50 Pellets

Oorspronkelijke prijs was: €35,00.Huidige prijs is: €25,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

IDRA-21 Kopen | Pellets “you’ll love it”

CAS nr: 22503-72-6
formule: C8H9ClN2O2S
Molmassa: 232,69 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Synoniemen:
7-chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4- benzothiadiazine 1,1-dioxide

Gevarenaanduidingen:
IDRA-21 kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
IDRA-21 kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken 😉
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN IDRA-21 MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN IDRA-21 MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van etizolam vermijden.
NA INADEMING VAN IDRA-21: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.