MK-677 Kopen | PELLETS | 10mg

De zuiverheid van de MK-677 die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

MK-677 kopen | 10 stuks, of liever een andere hoeveelheid kopen ?

10stuks | 30stuks | 50stuks | 100stuks – MK-677 kopen | 10mg. p/st.

De zuiverheid van de MK-677 die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

MK-677 Kopen |10 pellets | 10 mg. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden, niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze LSD ibutamoren op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical MK-677 kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.
Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel. Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

CAS Nr: 159752-10-0
Formule: C27H36N4O5S • CH5SO3H
Molmassa: 624.8 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
2-amino-N-[(1R)-2-[1,2-dihydro-1-(methylsulfonyl)spiro[3H-indole-3,4′-piperidin]-1′-yl]-2-oxo-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl]-2-methyl-propanamide, methanesulfonate
L-163,191
MK-0677
Ibutamoren

Gevarenaanduidingen:
MK-677 kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
MK-677 kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN MK-677 MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN MK-677MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van MK-677 vermijden.
NA INADEMING VAN MK-677: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het