PHENETHYLAMINEN KOPEN

De zuiverheid van de phenethylaminen die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

phenethylaminen kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze phenethylaminen op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

2C-B-FLY kopen 5 Pellets | 10 Pellets l 25 Pellets

2C-E kopen | Blotters 10mg 5stuks | 10stuks | 25stuks | 50stuks | 100stuks | 150stuks

2C-E kopen 100mg | 500mg | 1gram

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Gevarenaanduidingen:
PHENETHYLAMINEN kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
PHENETHYLAMINEN kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN PHENETHYLAMINEN MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN PHENETHYLAMINEN MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van PHENETHYLAMINEN vermijden.
NA INADEMING VAN PHENETHYLAMINEN: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.