PROPYL-PHENIDATE Kopen

De zuiverheid van de PROPYL-PHENIDATE die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

PROPYL-PHENIDATE kopen, Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FMP analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical PROPYL-PHENIDATE tot 2 jaar duren. Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland!

CAS nummer: Nvt
Formule: C16H24ClNO2
Molmassa: 297.8 g/moll
Zuiverheid: ≥ 99,15%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

De zuiverheid van de Propyl-phenidate die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Propyl-phenidate kopen | 1 gram, Dit product is bestemd voor forensische en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze ETHYLPHENIDATE analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding Propyl-phenidate kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden. Dus Research chemicals kopen doe je snel, voordelig & discreet bij RCN winkel, de Beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
propyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate;hydrochloride

Gevarenaanduidingen:
Propyl-phenidate kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Propyl-phenidate kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken 😉
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN PROPYL-PHENIDATE MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN PROPYL-PHENIDATE MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van PROPYL-PHENIDATE vermijden.
NA INADEMING VAN PROPYL-PHENIDATE: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

1grapm / 2.5gram / 5gram / 10gram – Propyl-phenidate kopen