TRYPTAMINEN KOPEN

De zuiverheid van de tryptaminen kopen die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

tryptaminen kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze tryptaminen op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

4-HO-MET kopen | 30 Micro pellets | 2mg

Oorspronkelijke prijs was: €52,50.Huidige prijs is: €45,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-HO-MET Microdots kopen “you’ll love it”

CAS Nr: 77872-41-4
Formule: C13H18N20
Molmassa: 218,3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Gevarenaanduidingen:
TRYPTAMINEN kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
TRYPTAMINEN kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN TRYPTAMINEN MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN TRYPTAMINEN MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van TRYPTAMINEN vermijden.
NA INADEMING VAN TRYPTAMINEN: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.