TRYPTAMINEN KOPEN

De zuiverheid van de tryptaminen kopen die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

tryptaminen kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze tryptaminen op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

4-HO-MET kopen | 100 mg

30,00 22,50

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-HO-MET Kopen “you’ll love it”

CAS Nr: 77872-41-4
Formule: C13H18N20
Molmassa: 218,3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

4-HO-MET kopen | 250 mg

50,00 45,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-HO-MET Kopen “you’ll love it”

CAS Nr: 77872-41-4
Formule: C13H18N20
Molmassa: 218,3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

4-HO-MET kopen | 50 mg

15,00 12,50

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-HO-MET Kopen “you’ll love it”

CAS Nr: 77872-41-4
Formule: C13H18N20
Molmassa: 218,3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

4-HO-MET kopen | 500 mg

75,00 65,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-HO-MET Kopen “you’ll love it”

CAS Nr: 77872-41-4
Formule: C13H18N20
Molmassa: 218,3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

5-MEO-DALT Kopen | 1 gram

110,00 95,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MeO-DaLT Kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 928822-98-4
Formule: C17H22N2O
Molmassa: 270.3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

5-MEO-DALT Kopen | 100 mg

25,00 20,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MeO-DaLT Kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 928822-98-4
Formule: C17H22N2O
Molmassa: 270.3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Gevarenaanduidingen:
TRYPTAMINEN kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
TRYPTAMINEN kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN TRYPTAMINEN MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN TRYPTAMINEN MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van TRYPTAMINEN vermijden.
NA INADEMING VAN TRYPTAMINEN: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.