VLOEIBARE RC’S KOPEN

De zuiverheid van de vloeibare RC’s die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Vloeibare RC’s kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze vloeibare RC’s op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

5-MAPB Kopen | Liquid | 1 stuks

15,00 9,99

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MAPB kopen | Liquid “You’ll love it”

CAS Nr: 1823925-53-6
Formule: C12H15NO • HCl
Molmassa: 225.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

5-MAPB Kopen | Liquid | 3 stuks

25,00 20,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MAPB kopen | Liquid “You’ll love it”

CAS Nr: 1823925-53-6
Formule: C12H15NO • HCl
Molmassa: 225.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

5-MAPB Kopen | Liquid | 5 stuks

40,00 30,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MAPB kopen | Liquid “You’ll love it”

CAS Nr: 1823925-53-6
Formule: C12H15NO • HCl
Molmassa: 225.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

Etizolam Kopen | 3 stuks | Liquid

25,00 20,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Etizolam Vloeistof “You’ll love it”

CAS Nr: 40054-69-1
Formule: C17H15CIN4S
molmassa: 342.8 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

Etizolam Kopen | 5 stuks | Liquid

40,00 30,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Etizolam Vloeistof “You’ll love it”

CAS Nr: 40054-69-1
Formule: C17H15CIN4S
molmassa: 342.8 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Gevarenaanduidingen:
VLOEIBARE RC’S kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
VLOEIBARE RC’S kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN VLOEIBARE RC’S MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN VLOEIBARE RC’S MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van VLOEIBARE RC’S vermijden.
NA INADEMING VAN VLOEIBARE RC’S: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.