2-FA KOPEN | LIQUID | 150mg

De zuiverheid van de 2-FA die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Aanbieding!


2-FA Kopen | Liquid | 3 stuks | 150mg

Oorspronkelijke prijs was: €22,50.Huidige prijs is: €20,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2-FA kopen liquid “You’ll love it

CAS nr: 1626-69-3
Formule: C9H12FN • HCL
Molmassa:   189,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

 

Aanbieding!


2-FA Kopen | Liquid | 5 stuks | 150mg

Oorspronkelijke prijs was: €35,00.Huidige prijs is: €30,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2-FA kopen liquid “You’ll love it

CAS nr: 1626-69-3
Formule: C9H12FN • HCL
Molmassa:   189,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

 

CAS nr: 1626-69-3
UIPAC: 2-fluoro-α-methyl-benzeneethanamine
EG/EC: N/A
Formule: C9H12FN • HCL
Molmassa:   189,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

1stuks | 3stuks | 5stuks | 2FA LIQUID kopen?


2-FA LIQUID kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze vloeibare RC op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-FA tot 2 jaar duren.

Synoniemen 2-FA:
2-Fluoroamphetamine (hydrochloride)
2FA
2-Fluoramfetamine

Gevarenaanduidingen:
2FA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2FA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!

BIJ CONTACT VAN 2-FA MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2-FA MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 2fa vermijden.
NA INADEMING VAN 2-FA: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.