5-APB Kopen | 1 gram

35,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs

5-APB Kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 286834-80-8
Formule: C11H13NO • HC1
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Uitverkocht

Categorieën , SKU: 21-1g Tags:

Beschrijving

5-APB Kopen | 1 gram

5-APB kopen | 1 gram, of liever een andere hoeveelheid kopen ?

1gram / 3gram / 5gram /10gram25gram 5-APB kopen

De zuiverheid van de 5-APB die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

5-APB Kopen | 1 gram, 5-APB is een derivaat van de verbinding 6-APB, ook bekend als benzo-fury en is een stimulant en entactogeen die behoren tot de amphetamine en de phenethylamine-klassen. Het is een analoog van MDA waar het 3,4-methylendioxyfenyl-ringsysteem is vervangen door een benzofuranring. 5-APB is ook het onverzadigde benzofuran derivaat van 5-APDB. Dit product is bestemd voor forensische en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze benzofuran phenethylamine derivaat op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de research chemical 5APB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Synoniemen:
a-methyl-5-benzofuranethanamine, monohydrochloride

Gevarenaanduidingen:
5-APB kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
5-APB kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken 😉
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 5-APB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 5-APB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 5-APB vermijden.
NA INADEMING VAN 5-APB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.