Aanbieding!

2F-DC-Cocaine en 3FPM kopen | 2,5 gram

100,00 80,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2F-DC-Cocaine 3FPM 80/20 mix “You’ll love it”

2F-DC-Cocaine die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

IUPAC: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-yl 2-fluorobenzoate HCL
Zuiverheid: ≥99%

3-FPM die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

IUPAC: 2-(3-fluorfenyl)-3-methylmorfoline, monohydrochloride
Zuiverheid: ≥ 98%

Op voorraad

Beschrijving

2F-DC-Cocaine + 3FPM kopen | 2,5 gram

2F-DC-Cocaine kopen | 2.5 gram ? of toch liever een andere hoeveelheid kopen ?

1gram / 2,5gram / 5gram / 10gram / 2F-DC-C + 3FPM kopen

De zuiverheid van de 2F-DC-C en 3FPM die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2F-DC-Cocaine 3FPM kopen | 2,5 gram. Dit is een 80/20 mix. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cocaine analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2f-dc-cocaine tot 2 jaar duren in poeder vorm. Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel. Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

2F-DC-Cocaine 3FPM 80/20 mix

2F-DC-Cocaine die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

CAS nr: N.V.T
IUPAC: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-yl 2-fluorobenzoate HCL
EG/EC nr: N.V.T
formule: C15H20ClNO2F
Molmassa: 300.77 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

3-FPM die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

CAS Nr: 1803562-83-5
IUPAC: 2-(3-fluorfenyl)-3-methylmorfoline, monohydrochloride
EG/EC: Nvt
Formule: C11H14FNO • HCL
Molmassa: 231.7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Gevarenaanduidingen:
2F-DC-Cocaine 3FPM kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2F-DC-Cocaine 3FPM kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:

Research chemicals verwijderd houden van warmte /vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2F-DC-C 3FPM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2F-DC-C 3FPM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 2F-DC-Cocaine 3FPM vermijden.
NA INADEMING VAN 2F-DC-C 3FPM het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.