3-FA kopen | 2.5 gram

60,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.
3-FA  “You’ll love it”
CAS Nr: 1716-59-2
Formule: C9H12FN • HC1
Molmassa: 189.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Op voorraad

Beschrijving

3-FA kopen | 2.5 gram

3-FA kopen | 2.5 gram ? of toch liever een andere hoeveelheid kopen ?

De zuiverheid van de 3-FA die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

1gram | 2.5gram | 5gram | 10gram 3Fa kopen?

Synoniemen:
3-fluor-a-methylbenzeenethanamine, monohydrochloride

3-FA kopen | 2.5 gram, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FA en 4FMP analoog (vervanger) op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3-FA tot 2 jaar duren. Research Chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen.

Gevarenaanduidingen:
3-FA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3-FA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte /vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3-FA MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3-FA MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3FA vermijden.
NA INADEMING VAN 3-FA: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.