3-FPM kopen | 2.5 gram

48,40

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

3-FPM Kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1803562-83-5
Formule: C11H14FNO • HC1
Molmassa: 231.7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

 

Op voorraad

Beschrijving

3-FPM kopen | 2.5 gram

3-FPM kopen | 2.5 gram ? of toch liever een andere hoeveelheid kopen ?

1gram / 2.5gram / 5gram / 10gram / 25gram / 50gram – 3-FPM kopen

De zuiverheid van de 3-FPM die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Synoniemen:
2-(3-fluorfenyl)-3-methylmorfoline, monohydrochloride

3-FPM kopen | 2.5 gram, Dit product is enkel bestemd voor forensische- en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze phenethylamine analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3-FPM tot 2 jaar duren. Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de “beste” Research chemicals kopen website van Nederland!  Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Gevarenaanduidingen:
3-FPM kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3-FPM kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte /vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken 😉
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3-FPM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen metwater gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3-FPM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3FPM vermijden.
NA INADEMING VAN 3-FPM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.