Aanbieding!

5-EAPB Kopen | 25 gram

399,00 250,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-EAPB kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1823776-22-2
Formule: C13H17NO • HCl
Molmassa: 239,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Op voorraad

Beschrijving

5-EAPB Kopen | 25 gram

5-EAPB kopen | 25 gram, of liever een andere hoeveelheid kopen ?

1gram / 3gram / 5gram / 10gram / 25gram – 5-EAPB Kopen

De zuiverheid van de 5-EAPB die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Synoniemen:
N-ethyl-a-methyl-5-benzofuranethanamine, monohydrochloride

5-EAPB Kopen | 25 gram (1-(benzofuran-5-yl)-N-ethylpropaan-2-amine). Deze benzo fury is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 5-MAPB alternatief op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 5-APB tot 2 jaar duren. Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de “beste” Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Gevarenaanduidingen:
Benzofury kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Benzofury kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 5-EAPB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 5-EAPB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van benzo fury vermijden.
NA INADEMING VAN 5-EAPB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.