Aanbieding!

6-APB Kopen | Liquid | 3 stuks

Oorspronkelijke prijs was: €25,00.Huidige prijs is: €20,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

6-APB kopen | Liquid  “You’ll love it”

CAS Nr: 286834-84-2
Formule: C11H13NO • SUCCINATE
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥90%

Op voorraad

Beschrijving

6-APB Kopen | Liquid | 3 stuks | 100 mg

6-apb Kopen | Liquid 3 stuks, of liever een andere hoeveelheid kopen ?

1 liquid 6apb / 3 liquid 6apb  / 5 liquid 6apb6-APB Kopen | Liquid

De zuiverheid van de 6-APB die wij verkopen is hoger dan 90% of!

6-APB Kopen | Liquid  | 3 stuks,  6-APB, een phenethylamine dat analoog is aan de amphetamine MDA doordat het 3,4-methylendioxyfenyl-ringsysteem is vervangen door een benzofuranring. 6-(2-aminopropyl) benzofuran of 1-benzofuran-6-yl-propaan-2-amine (6-APB, Max) is een entactogene verbinding van de phenethylaminen en amfetaminen klassen. Het is meest vergelijkbaar in de structuur van MDA, 6-APDB en 5-APB. 6-APB is ook het onverzadigde benzofuranderivaat van 6-APDB. De fysiologische en toxicologische werking van deze verbinding is niet beoordeeld. Dit product is bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze benzo fury MDA analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de Liquid 6APB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Synoniemen:
a-methyl-6-benzofuranethanamine, monohydrochloride

Gevarenaanduidingen:
Benzofury Liquid kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Benzofury Liquid kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 6-APB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 6-APB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van benzo fury vermijden.
NA INADEMING VAN 6-APB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

6-APB Kopen | Liquid | 3 stuks  of liever een andere hoeveelheid kopen ?

 1 liquid 6apb / 3 liquid 6apb  / 5 liquid 6apb – 6-APB Kopen | Liquid