Aanbieding!

Clonazolam kopen | 25 Pellets | 0.5mg

25,00 19,99

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Clonazolam Pellets  “You’ll Love it”

CAS nummer: 33887-02-4
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Op voorraad

Beschrijving

Clonazolam kopen | 25 Pellets | 0.5mg

25 Pellets, of liever een andere hoeveelheid Clonazolam kopen ?

5 Pellets | 10 Pellets | 25 Pellets – Clonazolam kopen

De zuiverheid van de Clonazolam die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Clonazolam 25 Pellets | 0.5mg. De synthese van clonazolam werd eerst in 1971 gemeld en de RC werd beschreven als de meest actieve verbinding in de reeks. Clonazolam staat bekend als zeer krachtig door het vermogen om sterke sedatie en amnesie te veroorzaken bij orale doses van tussen 0,5 mg of 500 microgram. Door de extreem hoge potentie wordt het vaak gevonden op blotter papier of in volumetrisch gedoseerde oplossingen. Dit product is bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze clonazolam verbinding op een koele en droge plaats. De stabiliteit van de samengestelde clonazolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Synoniemen:
6-(2-chloorfenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

Gevarenaanduidingen:
Clonazolam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Clonazolam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN CLONAZOLAM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN CLONAZOLAM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van clonazolam vermijden.
NA INADEMING VAN CLONAZOLAM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Clonazolam kopen | 25 Pellets, of toch liever een andere hoeveelheid kopen ?

5 Pellets | 10 Pellets | 25 Pellets – Clonazolam Pellets

Wat vind je van…