Aanbieding!

Flu-alprazolam Kopen | 25 Blotters

35,00

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Flu-alprazolam Blotters “You’ll Love it”

CAS nummer: 28910-91-0
Formule: C17H12ClFN4
Molmassa: 326.8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Op voorraad

Beschrijving

Flu-alprazolam kopen | 25 Blotters | 0,3 mg

25 stuks Flu-alprazolam Blotters | 0,3 mg, of toch liever een andere hoeveelheid kopen ?

5stuks / 10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks– Flu-alprazolam Kopen | 0,3 mg Blotters

De zuiverheid van de Flu-alprazolam die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Flu-alprazolam Blotters kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit benzodiazepine alternatief op een koele en droge plaats. Door de extreem hoge potentie wordt deze stof in volumetrisch gedoseerde oplossingen gevonden zoals deze blotter. Bewaar deze Flualprazolam verbinding op een koele en droge plaats. De stabiliteit van de samengestelde Flu-Alprazolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Synoniemen:
8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]

Gevarenaanduidingen:
Flu-alprazolam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Flu-alprazolam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN FLU-ALPRAZOLAM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN FLU-ALPRAZOLAM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van Flualprazolam vermijden.
NA INADEMING VAN FLU-ALPRAZOLAM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Flu-alprazolam Kopen | 25 Blotters | 0,3 mg of liever een andere hoeveelheid kopen ?

5stuks / 10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks– Flu-alprazolam Kopen | 0,3 mg Blotters