Aanbieding!

Riboflavine Kopen | 10 Maxidots | 1.8mg

2,50

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Riboflavine Maxidots “You’ll Love it”

CAS nummer: 83-88-5
Formule: C17H20N4O6
EG-nummer: 201-507-1
Molmassa: 376,36 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Op voorraad

Categorieën: , , , Artikelnummer: 0030 | 010 Dots | Ribo

Beschrijving

Riboflavine Kopen | 10 Maxidots | 1.8mg

Riboflavine Kopen | 10 Maxidots, of liever een andere hoeveelheid kopen ?

10stuks / 30stuks / 50stuks / 100stuks – Riboflavine kopen

De zuiverheid van de Riboflavine die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Riboflavine Kopen | 10 Maxidots | 1.8mg. Riboflavine, vitamine B2 of lactoflavine is een van de voor de mens noodzakelijke vitaminen. Als additief is het toegestaan onder E-nummer E101. Het is een wateroplosbaar micro-voedingsmiddel dat van belang is voor de menselijke gezondheid. Riboflavine behoort tot de flavoproteïne, deze eiwitten katalyseren de redox-reactie in de ademhalingsketen. Waarbij het riboflavine in de stappen van de ademhalingsketen waterstof overdraagt in de elektronentransportketen. Riboflavine behoort tot de enzymen groep flavine. Dit product is bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze verbinding op een koele en droge plaats. De stabiliteit van de Riboflavine kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Synoniemen:
7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
E101, vitamine B2, lactoflavine, 6,7-dimethyl-9-D-ribityl-isoalloxazine

Gevarenaanduidingen:
Riboflavine kan irritatie van de luchtwegen ver oorzaken.
Riboflavine kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Riboflavine verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Riboflavine in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN RIBOFLAVINE / B2 MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN RIBOFLAVINE / B2 MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van clonazolam vermijden.
NA INADEMING VAN RIBOFLAVINE / B2: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.