ZUIVERSTE STOFFEN KOPEN

Waarom zuivere poeders kopen? RCN verkoopt de zuiverste research chemicals uiteraard ook in poeder / kristal, zodat u goed uw research kunt doen. Wij gaan er derhalve vanuit dat u beschikt over een goede weegschaal (die 0,001 gram nauwkeurig is) bril en handschoenen, zodat de voor uw onderzoek benodigde hoeveelheid nauwkeurig afgewogen kan worden. mocht u niet in het bezit zijn van deze materialen dan raden wij u aan om te kijken naar het aanbod in de microdots,- Maxidots,- pellets,- blotter of vloeistof categorieën. Wij verkopen uitsluitend research chemicals van 98% of hoger.

Waarom zou je blotters of microdots kopen? RCN verkoopt blotters en midrodots als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, betreffende verbindingen met een zeer hoge potentie, op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de blotter en doe je research.

Waarom zou je pellets kopen? RCN verkoopt pellets met research chemicals waarbij de granule de drager is van de research chemical. De pellet bevat deze chemische stof, goed verpakt en is gemakkelijk te openen. Elke pellet bevat een gedegen hoeveelheid stof om uw research mee te kunnen doen.

RCN geeft hier een korte weergave van wat de wetenschap ons zegt over de volgende stoffen. Doe voor al je eigen onderzoek en geloof niet alles wat je op internet leest.

Voor al de hier onder genoemde stoffen geld dit!

Niet voor menselijk gebruik! Uit de buurt van kinderen houden! Uitsluitend en alleen voor research doeleinden!

Gevarenaanduidingscode

(H-code):
H315 + H319:
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H361:
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen en handelingen

(P-code):
P264: 
Na het werken met dit product grondig wassen.
P280: 
Beschermende kleding dragen zoals handschoenen en bril.
P305 + P351 + P338:
Bij contact met de ogen onmiddellijk voorzichtig afspoelen met water. Doe dit gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P332 + P313: 
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
P301 + p312: 
Na inslikken en onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Zuivere stoffen kopen doe je legaal snel en discreet bij RCN

1p-lsd

1P-LSD is een nieuwe semi- synthetische psychedelische substantie van de Lysergamide familie. De stof veroorzaakt “klassieke psychedelische” effecten, bijna identiek aan die van LSD. Het vergelijkbare effect tussen 1p-LSD en LSD is een gevolg van de moleculaire gelijkenis (analogie) van 1P-LSD en LSD. Omdat de moleculen niet compleet gelijk zijn kunnen verschillen bestaan tussen duur, absorptie percentage, metabolisme en uitscheiding van de stof (farmacologische eigenschappen).
1P-LSD is pas sinds 2015 op de markt en daarom is er in vergelijking met bijvoorbeeld LSD nog weinig onderzoek verricht. Daarom wordt ter verduidelijking van de farmacologische – en subjectieve eigenschappen gebruik gemaakt van onderzoek naar LSD en andere ‘designer’ Lyserginezuren.

Door deze extreem hoge potentie wordt het vaak gevonden op blotters of in volumetrisch gedoseerde oplossingen. Inslikken van 1P-LSD in poedervorm is onveilig door de effecten die aanwezig zijn in het microgram bereik. RCN verkoopt blotters als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, verbindingen zoals 1P-LSD  (die een zeer hoge potentie heeft), op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de blotter en doe je research.

1P-LSD kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Lyserginezuur analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 1P-LSD tot 2 jaar duren.

2-FA

2-FA is een stimulerende stof uit de amfetamine familie. Andere stoffen uit deze familie zijn 4FMA, 4FMP, methamfetamine en 2-fluormethamfethamine. 2-FA is onderdeel van een reeks nieuwe gefluoreerde amfetamine analogen. Dit betekent dat het 2-FA molecuul op het amfetamine molecuul lijkt. Er is weinig onderzoek naar 2-FA gedaan en daardoor is er niet veel bekend over de farmacologische eigenschappen (duur, absorptiepercentage, metabolisme en uitscheiding) van de stof maar onderzoekers rapporteren (afhankelijk van de dosering) soortgelijke resultaten als met amfetamine. 2-FA is een research chemical die verkocht wordt als ‘legale high’ en kan worden gezien als vervanging voor de niet legale analogen (4FMP) uit dezelfde familie.

2FA kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze methamfetamine analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-FA tot 2 jaar duren.

2-FEA

Toen 4FMA op de Nederlandse markt te koop werd aangeboden voor research doeluiteinden werd al snel duidelijk dat 4-FMA veel weg heeft van 4FMP. De nieuwste variant hiervan, 2FEA, is een uitstekend 4FMP (4FA) alternatief. 2FEA, ook wel bekend als 2-Fluoro-ethylamfetamine, is een psychoactieve stof. 2FEA (2-Fluoro-ethylamfetamine) behoort tot de familie van de gehalogeniseerde amfetaminen. Omdat de moleculen van deze familie niet compleet gelijk zijn kunnen verschillen bestaan tussen duur, absorptie percentage, metabolisme en uitscheiding van de stof (farmacologische eigenschappen).

2-FEA kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FA / 4FMP analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-FEA tot 2 jaar duren.

2F-DC-cocaïne

2F-DC-C ook wel 2-fluoro-Descarbomethoxy-cocaïne genoemd (2F-DC-cocaïne) is een alkaloïde. 2F-DC-cocaïne is een stimulerende verbinding (DAT-remmer). De fysiologische en toxicologische eigenschappen van deze verbinding zijn echter niet bepaald. 2-fluoro-Descarbomethoxy-cocaïne behoort door zijn chemische samenstelling tot de cocaïnegroep zonder ester verbinding.

2F-DC-Cocaïne kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cocaïne analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslagomstandigheden kan stabiliteit van de research chemical dc-cocaïne in poedervorm tot 2 jaar duren.

2-FMA

2-FMA is een stimulerende stof uit de amfetamine familie. Andere stoffen uit deze familie zijn 4FMA, 4FMP, methamfetamine en 2-fluoramfethamine. 2-FMA is onderdeel van een reeks nieuwe gefluoreerde amfetamine analogen. Dit betekent dat het 2-FMA molecuul op het amfetamine molecuul lijkt. Er is weinig onderzoek naar 2-FMA gedaan en daardoor is er niet veel bekend over de farmacologische eigenschappen (duur, absorptiepercentage, metabolisme en uitscheiding) van de stof maar onderzoekers rapporteren (afhankelijk van de dosering) soortgelijke resultaten als met amfetamine. 2-FMA is een research chemical die verkocht wordt als ‘legale high’ en kan worden gezien als vervanging voor de niet legale analogen (4FMP) uit dezelfde familie.

2 FMA kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze methamfetamine analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-FMA tot 2 jaar duren.

2-MMC

2-MMC, een stimulerende stof, is een Mephedrone analoog die behoort tot de cathinonen klasse. Een bekende plant, die dankzij de werkzame stof cathinon ook tot deze categorie behoort, is Qat (Khat). Cathinonen behoren op hun beurt weer tot de amfetamine familie. 2-MMC is geïdentificeerd in badzouten en is mogelijk een onzuiverheid in preparaten van 4-MMC. Als isomeer van 4-MMC, is het waarschijnlijk dat 2-MMC ook psychoactieve eigenschappen heeft. De fysiologische en toxicologische eigenschappen van deze verbinding zijn echter niet bepaald.

2-MMC kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4-MMC analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 2-MMC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

2C-C

2C-C is een psychedelicum die behoort tot de reeks 2,5-dimethoxyfenethylamines, gezamenlijk aangeduid als 2C’s. De inmiddels verboden stoffen 2C-B en 2C-I behoren ook tot deze 2C’s familie. Al deze stoffen zijn ontstaan na het aanbrengen van synthetische veranderingen aan het mescaline molecuul. Daarom staan deze stoffen bekend om hun psychedelische effecten. Veel van deze stoffen zijn gepland als illegaal maar zijn dat nog niet. 2C-C is nog legaal.

2C-C kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 2C-B analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2C-C tot 2 jaar duren.

2C-D

2C-D is een psychedelicum die behoort tot de reeks 2,5-dimethoxyfenethylamines, gezamenlijk aangeduid als de 2C’s. De inmiddels verboden stoffen 2C-B en 2C-I behoren ook tot deze 2C’s familie. Al deze stoffen zijn ontstaan na het aanbrengen van synthetische veranderingen aan het mescaline molecuul. Daarom staan deze stoffen bekend om hun psychedelische effecten. Veel van deze stoffen zijn gepland als illegaal maar zijn dat nog niet. 2C-D is nog legaal.

2C-D kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 2C-B analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2C-D tot 2 jaar duren.

2C-E

2C-E is een psychedelicum die behoort tot de reeks 2,5-dimethoxyfenethylamines, gezamenlijk aangeduid als 2C’s. Deze stof werd voor het eerst gemaakt en onderzocht door Alexander Shulgin. In zijn boek PIKHAL staan de resultaten van zijn onderzoek. De inmiddels verboden stof 2C-B behoort ook tot deze 2C’s familie. Al deze stoffen zijn ontstaan na het aanbrengen van synthetische veranderingen aan het mescaline molecuul. Daarom staan deze stoffen bekend om hun psychedelische effecten. Veel van deze stoffen zijn gepland als illegaal maar zijn dat nog niet. 2C-E is nog legaal.

2C-E kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 2C-B analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2C-E tot 2 jaar duren.

3-CMC

3-Chloormethacathinon is een nieuwe stof waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. De beschikbare resultaten wijzen erop dat de stof te vergelijken is met 3-MMC. Deze heeft stimulerende en licht entactogene eigenschappen.

3-CMC kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 3-MMC vervanger op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3-CMC tot 2 jaar duren.

3-FA

3-FA is een stimulerende stof uit de amfetamine familie. Andere stoffen uit deze familie zijn 4FMA, 4FMP, methamfetamine en 2-fluormethamfethamine. 3-FA is onderdeel van een reeks nieuwe gefluoreerde amfetamine analogen. Dit betekent dat het 3-FA molecuul op het amfetamine molecuul lijkt. Er is weinig onderzoek naar 3-FA gedaan en daardoor is er niet veel bekend over de farmacologische eigenschappen (duur, absorptiepercentage, metabolisme en uitscheiding) van de stof maar onderzoekers rapporteren (afhankelijk van de dosering) soortgelijke resultaten als met amfetamine. 3-FA is een research chemical die verkocht wordt als ‘legale high’ en kan worden gezien als vervanging voor de niet legale analogen (4FMP) uit dezelfde familie.

3FA kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze methamfetamine analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-FA tot 2 jaar duren.

3-FEA

Toen 4FMA op de Nederlandse markt te koop werd aangeboden voor research doeluiteinden werd al snel duidelijk dat 4-FMA veel weg heeft van 4FMP. De nieuwste variant hiervan, 3FEA, is een uitstekend 4FMP (4FA) alternatief. 3FEA, ook wel bekend als 3-Fluoro-ethylamfetamine, is een psychoactieve stof. 3FEA (3-Fluoro-ethylamfetamine) behoort tot de familie van de gehalogeniseerde amfetaminen. Omdat de moleculen uit deze familie niet compleet gelijk zijn kunnen verschillen bestaan tussen duur, absorptie percentage, metabolisme en uitscheiding van de stof (farmacologische eigenschappen).

3-FEA kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FA / 4FMP analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3-FEA tot 2 jaar duren.

2-FPM

2-Fluorphenmetrazine (2-FPM) is een stimulerende stof, behorend tot de amfetamine familie. 2-FPM is een stof die is afgeleid van phenmetrazine en ook een op efedrine (ephedra) lijkende stof. Er is weinig onderzoek naar 2-FPM gedaan en daardoor is er niet veel bekend over de farmacologische eigenschappen (duur, absorptiepercentage, metabolisme en uitscheiding) van de stof.

2-FPM kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FMPH analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3-FPM tot 2 jaar duren.

3-FPM

3-Fluorphenmetrazine (3-FPM) is een stimulerende stof, behorend tot de amfetamine familie. 3-FPM is een stof die is afgeleid van phenmetrazine en ook een op efedrine (ephedra) lijkende stof. Er is weinig onderzoek naar 3-FPM gedaan en daardoor is er niet veel bekend over de farmacologische eigenschappen (duur, absorptiepercentage, metabolisme en uitscheiding) van de stof.

3-FPM kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FMPH analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3-FPM tot 2 jaar duren.

3-MEC

3-MEC ook wel 3-Methylethcathinone genoemd is een entactogene en stimulerende stof, behorend tot de amfetamine- en fenylethylamine familie. Qua structuur lijkt de stof op, de inmiddels in Nederland verboden stof, Mephedrone. 3- MEC is echter nog legaal in Nederland. Er is weinig onderzoek naar 3-MEC gedaan en daardoor is er niet veel bekend over de farmacologische eigenschappen (duur, absorptiepercentage, metabolisme en uitscheiding) van de stof.

3-MEC kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 3MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3MEC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

3-MeO-PCE

3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine) is een verdovend middel met psychedelische eigenschappen en behoort net als Ketamine en PCP tot de chemische klasse arylcyclohexylaminen. Fencyclidine (PCP) ook wel bekend als ‘Angel Dust’ of ‘Hog’, is een research chemical die sinds mei 2017 valt onder de Nederlandse Opiumwet. 3-MeO-PCE is een analoog van PCP, wat betekent dat ze een vergelijkbare chemische structuur hebben. De toxicologische eigenschappen van deze verbinding zijn echter niet gerapporteerd.

3-MeO-PCE kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit PCP alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3-MeO-PCE kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

3-MeO-PCP

3-MeO-PCP is niet meer toegestaan sinds 28 oktober 2021. Het wordt ook wel 3-MeO-fencyclidine genoemd is een verdovend middel met psychedelische eigenschappen en behoort net als Ketamine en PCP tot de chemische klasse arylcyclohexylaminen. Fencyclidine (PCP) ook wel bekend als ‘Angel Dust’ of ‘Hog’, is een research chemical die sinds mei 2017 valt onder de Nederlandse Opiumwet. 3-MeO-PCP is een analoog van PCP, wat betekent dat ze een vergelijkbare chemische structuur hebben. De toxicologische eigenschappen van deze verbinding zijn echter niet gerapporteerd.

3-MeO-PCP kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit PCP alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3-MeO-PCP kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

3-MMC

3-MMC (niet meer toegestaan sinds 28 oktober 2021) behoort tot de categorie cathinonen. Cathinonen behoren op hun beurt weer tot de amfetamine familie. 3-MMC is een isomeer (d.w.z. stoffen met hetzelfde aantal en dezelfde soort atomen, waarvan de atomen op verschillende wijze gerangschikt zijn) van 4-MMC. 4-MMC wordt ook wel Meow Meow, Bubble of Mephedrone wordt genoemd. Er is nog weinig onderzoek verricht naar deze stof, dus over de farmacologische eigenschappen (duur, absorptiepercentage, metabolisme en uitscheiding) is weinig bekend. Maar omdat 3-MMC qua chemische bestanddelen lijkt op 4-MMC, is het waarschijnlijk dat de eigenschappen vergelijkbaar zijn.

3-MMC kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 4MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3-MMC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

3-CEC

3-CEC of 3-Chloorethcathinon (hydrochloride) behoort tot de categorie cathinonen. Een bekende plant, die dankzij de werkzame stof cathinon ook tot deze categorie behoort, is Qat (Khat). Andere bekende research chemicals die tot deze categorie behoren zijn 3-MMC en 4-MMC. Cathinonen behoren op hun beurt weer tot de amfetamine familie. Hoewel de stofwisseling, uitscheiding en biologische beschikbaarheid zijn gemeld, zijn de fysiologische en toxicologische eigenschappen van deze verbinding niet bekend.

3-CEC kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 3MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4-CEC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

4-CEC

4-CEC of 4-Chloorethcathinon (hydrochloride) behoort tot de categorie cathinonen. Een bekende plant, die dankzij de werkzame stof cathinon ook tot deze categorie behoort, is Qat (Khat). Andere bekende research chemicals die tot deze categorie behoren zijn 3-MMC en 4-MMC. Cathinonen behoren op hun beurt weer tot de amfetamine familie. Hoewel de stofwisseling, uitscheiding en biologische beschikbaarheid zijn gemeld, zijn de fysiologische en toxicologische eigenschappen van deze verbinding niet bekend.

4-CEC kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 3MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4-CEC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

4-CMC

4CMC (niet meer toegestaan sinds 28 oktober 2021) behoort tot de categorie cathinonen. Een bekende plant, die dankzij de werkzame stof cathinon ook tot deze categorie behoort, is Qat (Khat). Andere bekende research chemicals die tot deze categorie behoren zijn 3-MMC en 4-MMC. Cathinonen behoren op hun beurt weer tot de amfetamine familie. Chloormethcathinone is een analoog van methcathinon waarbij een chlooratoom in de 4-positie van de phenylring is geplaatst. Hoewel de fysiologische en toxicologische eigenschappen van 4-CMC niet bekend zijn, belemmert een vergelijkbare verbinding, 4-broommethcathinone, de heropname van norepinefrine, zoals methcathinon dat ook doet. Het is te verwachten dat 4-CMC daarom vergelijkbare resultaten zal hebben.

4-CMC kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 3MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4CMC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

4-FEA

Toen 4FEA op de Nederlandse markt te koop werd aangeboden voor research doeluiteinden werd al snel duidelijk dat 4-FEA veel weg heeft van 4FMP. De nieuwste variant hiervan, 4-FEA, is een uitstekend 4FMP (4FA) alternatief. 4FEA, ook wel bekend als 4-Fluoro-ethylamfetamine, is een psychoactieve stof. 4FEA (4-Fluoro-ethylamfetamine) behoort tot de familie van de gehalogeniseerde amfetaminen. Omdat de moleculen van deze familie niet compleet gelijk zijn kunnen verschillen bestaan tussen duur, absorptie percentage, metabolisme en uitscheiding van de stof (farmacologische eigenschappen).

4-FEA kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FA analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van research chemical 4-FEA tot 2 jaar duren.

4-FMA

4-fluoromethamphetamine (4-FMA) is een stimulerende verbinding die tot dezelfde familie behoort als methamphetamine en 4-fluoramethamine (4FA, 4FMP, FLUX). Er is nog weinig bekend over de farmacologie of toxicologie van de stof. De eerste meldingen van 4-FMA als legale ‘high’ waren uit Japan in 2006. In 2008 werd het daar verboden om de stof in bezit te hebben voor het doel van distributie. Bezit voor persoonlijk gebruik was nog wel toegestaan.

4-FMA kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 4FA / 4FMP alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4FMA kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

4-HO-MET

4-hydroxy MET (4-HO-MET) is een synthetische psychoactieve tryptamine met structurele en functionele overeenkomsten met psilocine. Psilocine is een natuurlijke verbinding die is gevonden in Psilocybe, Panaeolus en andere psychoactieve paddenstoelen (paddo’s).

4-HO-MET kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze tryptamine afgeleide op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4-HO-MET kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

4FMPH

4-Fluoromethylfenidaat (algemeen bekend als 4F-MPH) is een nieuw synthetisch stimulerend middel en moet niet verward worden met een 4FMP alternatief. 4-FMP is namelijk een amfetamine klasse stof en 4F-MPH is een van fenethylamine afgeleide verbinding, behorend tot de piperidine familie. 4F-MPH heeft langdurig euforische en stimulerende effecten. Het is een nauw verwante structurele analoog van het algemeen voorgeschreven ADHD-medicijn methylfenidaat (bekend onder de merknamen Ritalin en Concerta). Vanwege het krachtige, langdurige stimulerende effect, de mogelijk verslavende eigenschappen en het onbekende toxiciteitsprofiel, wordt ten sterkste aangeraden dat je de juiste methoden voor schadebeperking gebruikt als je ervoor kiest deze stof te gebruiken voor onderzoek.

4F-MPH kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze methylfenidaat analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4F-MPH kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

5-APB

5-APB is een afgeleide van de verbinding 6-APB (ook bekend als benzo-fury) en 5-APDB. 5-APB is een stimulerende empathogene stof die behoort tot de amfetamine en phenethylamine familie. Het is ook een analoog van MDA. Dat betekent dat ze een vergelijkbare chemische structuur hebben.

5-APB kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze van benzofuran en phenethylamine afgeleide verbinding op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5 APB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

5-EAPB

5-EAPB (1-(benzofuran-5-yl)-N-ethylpropaan-2-amine) is een verbinding uit de Benzo-fury familie met entactogene en stimulerende eigenschappen. Qua moleculaire structuur lijkt de stof op 5-MAPB en 5-APB. Er is echter nog niet vastgesteld in welke mate de activiteit van 5-EAPB lijkt op die van 5-APB en 5-MAPB.

5-EAPB kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 5-MAPB analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5EAPB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

5-MAPB

5-MAPB (1-(benzofuran-5-yl)-N-Methylpropaan-2-amine) is een verbinding uit de Benzo-fury familie met entactogene en stimulerende eigenschappen. Qua moleculaire structuur lijkt de stof op MDMA en 5-APB. Er is echter nog niet vastgesteld in welke mate de activiteit van 5-MAPB lijkt op die van 5-APB en MDMA.

5-MAPB kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze MDMA analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5MAPB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

5-MeO-DaLT

5-MeO-DaLT (ook bekend als Foxtrot) is een psychedelische verbinding die behoort tot de tryptamine familie. Ook psilocybine (werkzame stof in paddo’s) behoort tot deze familie. Qua structuur lijkt de stof op DALT en 5-MeO-DiPT, maar de resultaten schijnen niet geheel vergelijkbaar te zijn met deze twee stoffen. Alexander Shulgin was de eerste die deze stof maakte en stuurde zijn bevindingen in 2004 naar een andere onderzoeker. In 2007 werden steeds meer resultaten gerapporteerd over deze tryptamine.

5-MeO-DALT kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze tryptamine analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5-MEO-DALT kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

5-MeO-MiPT

5-methoxy-MiPT (5-MeO-MiPT) ook wel foxy gemoend is een psychedelische tryptamine die qua structuur en farmacologie lijkt op N-methyl-N-isopropyltryptamine (MiPT). 5-MeO-MiPT wordt gebruikt als vervanger van 5-MeO-DiPT vanwege de gelijkenis in structuur en resultaten.

5-MeO-MiPT kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 5-MeO-DiPT analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5-MeO-MiPT kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

6-APB

6-APB is een phenethylamine en is een analoog van de amfetamine MDA. De verbinding heeft stimulerende en entactogene eigenschappen. Qua structuur lijkt 6-APB op MDMA, 5-APB en 5- MAPB. De verbinding werd voor het eerst in 1993 gemaakt door onderzoeker David E. Nichols als een potentiële non- neurotoxische vervanger voor MDMA. De fysiologische en toxicologische werking van deze verbinding is niet beoordeeld.

6-APB kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze MDA analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 6APB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Clonazolam

Clonazolam (niet meer toegestaan sinds 28 oktober 2021) is een verbinding die behoort tot de benzodiazepinen. De synthese van Clonazolam werd voor het eerst in 1971 gemeld en de stof werd beschreven als de meest actieve verbinding in de geteste reeks.1 Clonazolam staat bekend als een zeer krachtige stof en er is geconstateerd dat het relatief hogere risico’s kan veroorzaken dan andere designer benzodiazepines. Dit komt door het vermogen van deze verbinding om sterke sedatie en amnesie te veroorzaken bij orale doses van maximaal 0,5 mg of 500 microgram. Door deze extreem hoge potentie wordt het vaak gevonden op blotters of in volumetrisch gedoseerde oplossingen. Inslikken van clonazolam in poedervorm is onveilig door de effecten die aanwezig zijn in het microgram bereik. RCN verkoopt blotters als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, verbindingen zoals Clonazolam (die een zeer hoge potentie heeft), op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de blotter en doe je research.

Clonazolam kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze benzodiazepine vervanger op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Clonazolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

DC-cocaïne

DC-C ook wel Descarbomethoxy-cocaïne genoemd (DC-cocaïne) is een alkaloïde die wordt verkregen uit de bladeren van een plant uit de coca-familie, inheems in Java, en is (voor het eerst) geïsoleerd door Giesel. DC-cocaïne is een stimulerende verbinding (DAT-remmer) die ongeveer 35% van de potentie van zijn analoog heeft. Het is echter langer actief en minder toxisch dan cocaïne. DC-cocaïne werd in het verleden bereid uit atropine, verkregen uit nachtschadeplanten. Maar nu niet meer! DC-cocaïne werd voor het eerst bereid door Lieberman. De DC-cocaine had hij synthetisch gemaakt. Descarbomethoxy-cocaïne behoort door zijn chemische samenstelling tot de cocaïnegroep zonder ester verbinding

DC-Cocaïne kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cocaïne analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslagomstandigheden kan stabiliteit van de research chemical dc-cocaïne in poedervorm tot 2 jaar duren.

Diphenidine

Diphenidine (niet meer toegestaan sinds 28 oktober 2021) is een stof behorend tot de dissociatieven en wordt in onderzoeksbeschrijvingen vergeleken met Ketamine en PCP. Het is onderzocht als neuroprotectief middel voor de behandeling van hersenletsel na hypoxie. De synthese van Diphenidine werd voor het eerst gerapporteerd in 1924. Kort na het verbod op het gebruik van arylcyclohexylamines in het Verenigd Koninkrijk in 2013 werd Diphenidine en de daaraan gerelateerde methoxyfenidine beschikbaar op de grijze markt.

Diphenidine kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar Diphenidine op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Diphenidine kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

DOC

2,5-dimethoxy-4-chlooramfetamine (DOC) (niet meer toegestaan sinds 28 oktober 2021) werd vermoedelijk voor het eerst gesynthetiseerd door Alexander Shulgin. Hij beschreef dit in zijn boek PiHKAL (Phenethylamines I Have Known And Loved). DOC is een psychedelicum, verwant aan de amfetamine familie vanwege de basisstructuur die de verbinding heeft. Qua structuur en onderzoeksresultaat vertoont deze stof grote overeenkomst met 2C-C.

RCN verkoopt blotters als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, verbindingen zoals DOC (stof met zeer hoge potentie), op deze manier. Extraheer de DOC uit de blotter en doe je research.

DOC kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 2C-C vervanger op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical DOC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

DPT

DPT (hydrochloride) is een psychedelicum die behoort tot de tryptamine klasse. Qua structuur vertoont de verbinding gelijkenis met DMT. In de jaren 70 werd DPT voor het eerst onderzocht in therapieën voor mensen met een alcohol verslaving en bij terminale kanker patiënten. Een religieuze groep, the Temple of the True Inner Light, in de VS gebruikt DPT en andere psychedelica als sacrament.

DPT kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit DMT alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical DPT kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Etizolam

Etizolam (niet meer toegestaan sinds 28 oktober 2021)  is een benzodiazepine analoog (stof met moleculaire gelijkenis). Seresta en Valium zijn voorbeelden van benzodiazepinen. Het verschil tussen Etizolam en benzodiazepinen is dat de benzeenring is vervangen door een thiofeenring waardoor Etizolam een thienodiazepine is. Maar omdat thienodiazepinen binden aan de benzodiazepine receptor geven verbindingen zoals Etizolam soortgelijke resultaten als benzodiazepinen.

Etizolam kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit benzodiazepine alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Etizolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

JWH-210

JWH-210 is een krachtige synthetische cannabinoïde uit de nafthoylindol familie. De verbinding bindt aan zowel de CB1- als CB2-receptoren. Deze receptoren maken deel uit van het endo- cannabinoïde systeem. Dit systeem is betrokken bij tal van belangrijke functies in ons lichaam, zoals bijvoorbeeld pijn- en slaapregulatie.

JWH-210 kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cannabinoïde analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical JWH-210 kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Mexedrone

Mexedrone (niet meer toegestaan) is een ware analoog van 4-MMC zelf. Het is een nieuwe stimulerende verbinding die behoort tot de cathinonen familie. Een bekende plant, die dankzij de werkzame stof cathinon ook tot deze categorie behoort, is Qat (Khat). Cathinonen behoren op hun beurt weer tot de amfetamine familie. Mexedrone valt buiten het bestaande cathinonen verbod door zijn alkoxygroep op de 3e positie van de propaan-1 sequentie.

Mexedrone kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 4MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Mexedrone kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

N-Ethyl-hexedrone

N-Ethyl-hexedrone (niet meer toegestaan sinds 28 oktober 2021) (ook bekend als Ethylhexedrone of vaker HEXEN of HEXY) is een nieuwe stimulerende en mild entactogene verbinding behorend tot de cathinonen familie. Deze klasse behoort op zijn beurt weer tot de amfetamine familie.

HEXEN lijkt qua structuur veel op Hexedrone. Ze verschillen van elkaar door een ethylgroep op de terminale stikstof van de koolstofketen. Door deze toevoeging is HEXEN naar verluidt ongeveer drie keer zo krachtig als pentedrone. HEXY is ook nauw verwant aan N-Ethylhexedrone (Hexen). Over deze twee stoffen worden vergelijkbare resultaten gerapporteerd.

Net als bij pentedrone bestaan er ook van HEXEN zeer weinig gegevens over de farmacologie, het metabolisme en de toxiciteit bij mensen. Vanwege de extreem korte geschiedenis van menselijk gebruik, moet alle informatie met betrekking tot het gebruik van deze stof met de grootste omzichtigheid worden behandeld. Het wordt sterk aangeraden om ‘harm reduction-procedures’ te gebruiken als je ervoor kiest deze stof te gebruiken voor onderzoek.

N-Ethyl-hexedrone (HEXEN) kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze pentylone analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical HEXY kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

N-Ethyl-pentylone

N-Ethyl-pentylone (ook bekend als N-Ethylpentylone, Ethyl-pentylone of vaker NEPTY) is een nieuwe stimulerende en mild entactogene verbinding behorend tot de cathinonen familie. Deze klasse behoort op zijn beurt weer tot de amfetamine familie.

NEPTY lijkt qua structuur veel op pentedrone. Ze verschillen van elkaar door een ethylgroep op de terminale stikstof van de koolstofketen. Door deze toevoeging is NEPTY naar verluidt ongeveer drie keer zo krachtig als pentedrone. NEPTY is ook nauw verwant met N-Ethylhexedrone (Hexen). Over deze twee stoffen worden vergelijkbare resultaten gerapporteerd.

Net als bij pentedrone bestaan er ook van NEPTY zeer weinig gegevens over de farmacologie, het metabolisme en de toxiciteit bij mensen. Vanwege de extreem korte geschiedenis van menselijk gebruik, moet alle informatie met betrekking tot het gebruik van deze stof met de grootste omzichtigheid worden behandeld. Het wordt sterk aangeraden om ‘harm reduction-procedures’ te gebruiken als je ervoor kiest deze stof te gebruiken voor onderzoek.

N-Ethyl-pentylone (NEPTY) kopen en bewaren. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze pentylone analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical NEPTY kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

 

Voor al het hier boven genoemde geld het volgende:

Niet voor menselijk gebruik! Uit de buurt van kinderen houden! Uitsluitend en alleen voor research doeleinden!

Gevarenaanduidingscode

(H-code):
H315 + H319:
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H361:
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen en handelingen

(P-code):
P264: 
Na het werken met dit product grondig wassen.
 P280: 
Beschermende kleding dragen zoals handschoenen en bril.
 P305 + P351 + P338:
Bij contact met de ogen onmiddellijk voorzichtig afspoelen met water. Doe dit gedurende een aantal minuten.
 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
P337 + P313:
 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P332 + P313: 
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
 P301 + p312: 
Na inslikken en onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Zuivere stoffen kopen doe je legaal snel en discreet bij RCN