5-APB Kopen,

De zuiverheid van de 5-APB die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

5-APB kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze van benzofuran en phenethylamine afgeleide verbinding op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5 APB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 286834-80-8
UIPAC: 1-(benzofuran-5-yl)propaan-2-amine
EG/EC: N.V.T
Formule: C11H13NO • HCL
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
a-methyl-5-benzofuranethanamine, monohydrochloride
benzofury
5APB
5-(2-aminopropyl) benzofuran
1-(benzofuran-5-yl)propaan-2-amine

Gevarenaanduidingen:
5-APB kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
5-APB kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 5-APB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 5-APB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 5-APB vermijden.
NA INADEMING VAN 5-APB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.