Fanax Kopen | Pellets | Flu-Brotizolam

De zuiverheid van de FANAX die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

FANAX kopen | Pellets | Flu-Brotizolam, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit benzodiazepine alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical FANAX kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 57801-95-3
IUPAC: 2-bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
EG/EC: N.V.T
Formule: C15H10BrFN4S • HCL
molmassa: 377.2 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet verpakt bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
(2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)
FANAX
Flubrotizolam
FLU-BROTIZOLAM

Gevarenaanduidingen:
Flu-Brotizolam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Flu-Brotizolam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN FANAX MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN FANAX MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van FANAX vermijden.
NA INADEMING VAN FANAX: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.