DPT Kopen

De zuiverheid van de DPT die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

DPT kopenDit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit DMT alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical DPT kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 16382-06-2
UIPAC: N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-propyl-1-propanaminium, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C16H24N2 • HCL
Molmassa: 280.8 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
N,N-Dipropyltryptamine
N,N-dipropyl-1H-indool-3-ethanamine, monohydrochloride
DPT
N,N-dipropyl-tryptamine
N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-propyl-1-propanaminium

Gevarenaanduidingen:
DPT kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
DPT kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN DPT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN DPT MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van DPT vermijden.
NA INADEMING VAN DPT: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.