THC-C4 KOPEN | 0.5 gram

THC-C4 kopen | 0.5 gram, of liever een andere hoeveelheid kopen ?

0.5 gram / 1gram / 2.5gram / 5gram /10gram – THC-C4 kopen

De zuiverheid van de THC-C4 die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

THC-C4 kopen | 0.5 gram, Dit product is bestemd voor forensische en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze CBD analoge verbinding op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding THC-C4 kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden. Dus Research chemicals kopen doe je snel, voordelig & discreet bij RCN winkel, de Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

CAS Nr: N.V.T
Formule: C20H28O2
Molmassa: 300.435 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:

THC-C4
(6aR,10aR)-3-Butyl-6,6,9-trimethyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
butyl-THC

 

Gevarenaanduidingen:
THC-C4 kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
THC-C4 kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN THC-C4 MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN THC-C4 MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van THC-C4 vermijden.
NA INADEMING VAN THC-C4: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.