BLOTTERS KOPEN

De zuiverheid van de blotters kopen die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Blotters kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze blotters op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

1P-LSD kopen | 10 Blotters | 100 ug

65,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

1P-LSD “You’ll love it

CAS nr: N.v.t
Formule: C23H29N3O2
Molmassa: 379.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99.3%

Aanbieding!

1P-LSD kopen | 25 Blotters | 100 ug

125,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

1P-LSD “You’ll love it”

CAS nr: N.v.t
Formule: C23H29N3O2
Molmassa: 379.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99.3%

Aanbieding!

1P-LSD Kopen | 5 Blotters | 100 ug

35,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

1P-LSD “You’ll love it”

CAS nr: N.v.t
Formule: C23H29N3O2
Molmassa: 379.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99.3%

Aanbieding!

2C-E kopen | 10 Blotters

35,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2C-E kopen | Blotters “You’ll love it”

CAS Nr: 923013-67-6
Formule: C12H19NO2 • HCL
Molmassa: 245,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Gevarenaanduidingen:
BLOTTERS kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
BLOTTERS kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN BLOTTERS MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN BLOTTERS MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van BLOTTERS vermijden.
NA INADEMING VAN BLOTTERS: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.