2F-KETAMINE Kopen

2F-DCK Kopen | 1 gram, of toch liever een andere hoeveelheid kopen ?

1gram | 2.5gram l 5gram | 2F-KETAMINE kopen ?

LIEVER VLOEIBAAR? 2F-DCK KOPEN | LIQUID

De zuiverheid van de 2F-DCK die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2F-DCK Kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze RC op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2F-DCK tot 2 jaar duren.  

CAS nr: 111982-49-1
UIPAC: 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone,
EG/EC: N/A
Formule: C13H16FNO • HCL
Molmassa:  257.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

1gram | 2.5gram l 5gram | 2F-KETAMINE kopen ?

2F-DCK Kopen | LIQUID SPRAY – 10%

39,95

De nieuwste en makkelijkste manier om 2F-DCK te doseren!
Deze 2F-DCK spray bevat 1000 mg 2F-DCK. Ruim 70 sprays á 14mg uit 1 flesje!

Ingredienten: Aqua, 2F-DCK HCl, E1520,Vanille Aroma, Sodiumchloride, E150, E339

CAS Nummer: 111982-49-1
Formule: 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
Molmassa: 257,7 g/mol
Zuiverheid: >98%

2F-DCK Kopen | LIQUID SPRAY – 20%

57,95

De nieuwste en makkelijkste manier om 2F-DCK te doseren!
Deze 2F-DCK spray bevat 2000 mg 2F-DCK. Ruim 70 sprays á 28mg uit 1 flesje! 

Ingredienten: Aqua, 2F-DCK HCl, E1520,Vanille Aroma, Sodiumchloride, E150, E339

CAS Nummer: 111982-49-1
Formule: 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
Molmassa: 257,7 g/mol
Zuiverheid: >98%

2F-DCK Kopen | LIQUID SPRAY – 30%

74,95

De nieuwste en makkelijkste manier om 2F-DCK te doseren!
Deze 2F-DCK spray bevat 3000 mg 2F-DCK. Ruim 70 sprays á 42mg uit 1 flesje!

Ingredienten: Aqua, 2F-DCK HCl, E1520,Vanille Aroma, Sodiumchloride, E150, E339

CAS Nummer: 111982-49-1
Formule: 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
Molmassa: 257,7 g/mol
Zuiverheid: >98%

Synoniemen:
2F-KETAMINE
2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone, monohydrochloride
2-fluoro Deschloroketamine

Gevarenaanduidingen:
2F-DCK kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2F-DCK kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2F-DCK MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2F-DCK MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 2c-c vermijden.
NA INADEMING VAN 2F-DCK: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.