3-CMC Kopen | Solid

De zuiverheid van de 3-CMC | Solid die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

3-CMC kopen | Solid, 3-Chlormethcathinone is een gesubstitueerde vorm van methcathinone, met een chlooratoom ingevoegd in de meta-positie van de fenylring. De fysiologische en toxicologische eigenschappen van deze verbinding zijn niet bekend. Dit product is bestemd voor onderzoek doeleinden. Bewaar deze 3MMC analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3-CMC tot 2 jaar duren.

CAS Nr: 1607439-32-6
UIPAC: 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C10H12CINO • HCl
Molmassa: 234,1 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
3-chloormethacathinon (hydrochloride)
3CMC
1-(3-chloorfenyl)-2-(methylamino)-1-propanon, monohydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone

Gevarenaanduidingen:
3-CMC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3-CMC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3CMC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3CMC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3CMC vermijden.
NA INADEMING VAN 3CMC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”