4-HO-MET Kopen | Micro Pellets | 2 mg

De zuiverheid van de 4-HO-MET die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks / 4-HO-MET micro pellets kopen a 2 mg per stuk

4-HO-MET kopen | Micropellets 2 mg per stuk Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Research Chemical op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 4-HO-MET tot 2 jaar duren.

Microdots Kopen

Waarom zou je microdots kopen? RCN verkoopt microdots als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, betreffende verbindingen met een zeer hoge potentie, op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de microdot en doe je research. Wij verkopen uitsluitend research chemicals met een zuiverheid van 98% of hoger.

Metocin 4-ho-met Micropellets. Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze microdot op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical tot 2 jaar duren.

CAS Nr: 77872-41-4
Formule: C13H18N20
Molmassa: 218,3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, & discreet bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van Research chemicals kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks / 4-HO-MET micro pellets kopen a 2 mg per stuk

Aanbieding!

4-HO-MET kopen | 30 Micro pellets | 2mg

Oorspronkelijke prijs was: €52,50.Huidige prijs is: €45,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-HO-MET Microdots kopen “you’ll love it”

CAS Nr: 77872-41-4
Formule: C13H18N20
Molmassa: 218,3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
4-HO MET
Metocin

Gevarenaanduidingen:
4-HO-MET kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-HO-MET kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-HO-MET MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-HO-MET MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4ho-met vermijden.
NA INADEMING VAN 4-HO-MET: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Geef een reactie