Synthacaine Kopen,

De zuiverheid van de synthacaine die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

1gram / 5gram  – DC-Cocaïne + 3-FPM kopen (70/30 mix)

Synthacaine genoemd (DC-Cocaïne + 3-FPM 70/30 mix) is een alkaloïde. Doordat het een serotonine release effect heeft en de ander een re-uptake inhibitor is heeft deze combinatie een sterk synergetisch (versterkend effect) DC-Cocaïne is een stimulerende verbinding (DAT-remmer). 3-fpm behoort door zijn chemische samenstelling tot de phenylmorpholine.

3-FMP
CAS Nr: 1803562-83-5
Formule: C11H14FNO • HCL
Molmassa: 231.7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

DC-Cocaine
CAS Nr: 637-23-0
Formule: C15H20ClNO2
Molmassa: 281.78 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cocaïne analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslagomstandigheden kan stabiliteit van de research chemical synthacaïne in poedervorm tot 2 jaar duren.

Synthacaine kopen | 1 gram

25,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

SYNTHACAINE KOPEN ( 2F-DC-C + DC-C ) 50/50 mix “You’ll love it”

IUPAC: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-yl 2-fluorobenzoate HCL
Zuiverheid: ≥98%

IUPAC: (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzoate HCL
Zuiverheid: ≥ 98%

Synthacaine kopen | 5 gram

100,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

SYNTHACAINE KOPEN ( 2F-DC-C + DC-C ) 50/50 mix “You’ll love it”

IUPAC: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-yl 2-fluorobenzoate HCL
Zuiverheid: ≥98%

IUPAC: (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzoate HCL
Zuiverheid: ≥ 98%

Synoniemen:
Synthacaine
2-Fluoro-Descarbomethoxy-cocaine + Descarbomethoxy-cocaine
2-Fluoro-tropacaine + Tropacaine
(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) 2-fluorobenzoate + (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) benzoate
FluoroTropacocaine + Tropacocaine

Gevarenaanduidingen:
SYNTHACAINE kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
SYNTHACAINE kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN SYNTHACAINE MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN SYNTHACAINE MET DE HUID: met water en zeep wassen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van synthacaine vermijden.
NA INADEMING VAN SYNTHACAINE: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.