Clonazolam Kopen | Pellets | 0.5 mg

De zuiverheid van de Clonazolam die wij verkopen is minimaal 96% of hoger!

Clonazolam kopen | Pellets | 0,5mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze benzodiazepine vervanger op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Clonazolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

 

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

CAS nummer: 33887-02-4
IUPAC: 6-(2-chloorfenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
EG/EC: Nvt
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
6-(2-chloorfenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
clonazolam
Clonitrazolam
6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

Gevarenaanduidingen:
CLONAZOLAM kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
CLONAZOLAM kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN Clonazolam MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN Clonazolam MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van Clonazolam vermijden.
NA INADEMING VAN Clonazolam: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.