Aanbieding!

DESOXY-MDA Kopen | 30 Pellets | 80mg 6APB

Oorspronkelijke prijs was: €150,00.Huidige prijs is: €125,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

6-APB Pellets  “Salmiakjes, You’ll love it”

CAS Nr: 286834-84-2
Formule: C11H13NO • SUCCINATE
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥90%

Op voorraad

Beschrijving

DESOXY-MDA Kopen | 30 Pellets | 80mg [6-APB]

DESOXY-MDA Kopen | 30 Pellets | 80mg [6apb], of liever een andere hoeveelheid kopen ?

1×5 Pellets / 1×10 Pellets  / 3×10 Pellets / 5×10 Pellets – 6-APB / DESOXY-MDA Kopen | 5 Pellets | 80mg 

De zuiverheid van de 6-APB / DESOXY-MDA die wij verkopen is hoger dan 90% !

30 Pellets | 80mg | 6APB / Desoxy-MDA,  6-APB, een phenethylamine die analoog is aan de amphetamine MDA doordat het 3,4-methylendioxyfenyl-ringsysteem is vervangen door een benzofuranring. 6-(2-aminopropyl) benzofuran of 1-benzofuran-6-yl-propaan-2-amine (6-APB, Max) is een entactogene verbinding van de phenethylaminen en amfetaminen klassen. Het is meest vergelijkbaar in de structuur van MDA, 6-APDB en 5-APB. 6-APB is ook het onverzadigde benzofuranderivaat van 6-APDB. De fysiologische en toxicologische werking van deze verbinding is niet beoordeeld. Dit product is bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet geschikt voor menselijke consumptie. Bewaar deze benzofury MDA analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de Pellets kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Synoniemen:
a-methyl-6-benzofuranethanamine, monohydrochloride

Gevarenaanduidingen:
DESOXY-MDA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
DESOXY-MDA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 6-APB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 6-APB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van benzo fury vermijden.
NA INADEMING VAN 6-APB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

DESOXY-MDA Kopen | 10 Pellets | 80mg [6APB] of toch liever 6-APB / Benzofuran Liquids kopen ?

 1 liquid 6-apb / 3 liquid 6-apb  / 5 liquid 6-apb – 6-APB Kopen | Liquid | 100mg